top of page

התפתחות מוטוריקה עדינה בילדים בגיל הגן


התפתחות מיומנויות המוטוריקה העדינה אצל ילדים בשנים הראשונות לחייהם חשובה ונדרשת לתפקודם היומיומי. ילדים משתמשים בתפקודי המוטוריקה העדינה בכל תחומי החיים. הם זקוקים ליכולת אחיזה עדינה כדי לאחוז במזון או בכלי האוכל ובהמשך לאחוז כלי כתיבה ולצייר בקלות, הם זקוקים לשליטה מוטורית עדינה בתנועות היד כדי לבנות מגדל קוביות מבלי להפילו ולבנות בלגו בהמשך והם זקוקים ליכולות תכנון תנועה ותנועות יד מגוונות כדי לפתוח את קופסת האוכל, לכפתר כפתורים ולשרוך שרוכים.

למעשה תפקודים מוטורים עדינים הם הבסיס ליכולות המשחק, הלמידה והתפקוד היומיומי.

התפתחות יכולות מוטוריות עדינות מושפעת מגורמים רבים. פוטנציאל התפתחותי תורשתי, גיל , גירוי סביבתי ותיווך. ככול שהילד גדל תהליכי ההבשלה המוטורית מאפשרים לו לפתח מיומנויות מוטוריות עדינות יותר. לדוגמה, אחיזת העיפרון עוברת מאחיזה גסה בכף היד המתבטאת בציור בלתי מדויק לאחיזה עדינה בכריות האצבעות המאפשרת תנועות ציור מדויקות ונשלטות יותר.

התפתחות זאת אף מושפעת מהגירוי הסביבתי (משחקים מוטורים עדינים) ותיווך. ככל שילד מתנסה באופן מדורג במשחקים ופעילויות הכוללות מיומנויות מוטוריות ומקבל תיווך מילולי או מוטורי מותאם כך הוא יוכל לשכללם- עובדה זו משרתת אותנו גם בטיפול בילדים שחווים פער מסויים בהתפתחות זאת ביחס לבני גילם.

במידה ונצפה איחור ביכולות מוטוריקה עדינה או קושי במוטוריקה העדינה חשוב לאבחן זאת בריפוי בעיסוק. מרפאה בעיסוק תוכל לאבחן מהו המרכיב או המרכיבים המוטוריים העדינים מהם נובע הקושי ובנוסף האם מעורבים בו מרכיבים תחושתיים, תפיסתיים, קוגניטיביים (חשיבתיים) או מוטורים גסים נוספים. בהמשך תוכל המרפאה בעיסוק לתכנן ולהתאים תוכנית מדורגת לשיפור המרכיבים המוטורים והתפקוד המוטורי שבו מתקשה. חשוב להבין כי לא כל הפעלה מוטורית עדינה או משחק מוטורי ישפר את יכולותיו העדינות של הילד וגם לא כל תיווך מילולי ישפר את התיפקוד. מומלץ לקבל הדרכה ממרפאה בעיסוק כדי להבין מה הקושי המוטורי, מאיזה מרכיבים מוטורים נובע ומה סוגי ההתערבות היעילים ביותר.

חשוב
פרסומים אחרונים
ארכיון
חיפוש לפי מילות מפתח
עקבו אחרי
  • Facebook Basic Square
bottom of page